У Вінницькій облраді шукають керівників у два заклади освіти і реабілітаційний центр

56 Новости Винницы

Голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий підписав 7 квітня розпорядження про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників Прибузької спеціалізованої школи, Брацлавської спеціалізованої школи і Немирівського реабілітаційного центру.

Документи опубліковані на сайті обласної ради.

«Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради», — зазначено в розпорядженні.

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка:

 • є громадянином України;
 • досконало (вільно) володіє українською мовою;
 • має освітньо — кваліфікаційний рівень спеціаліста (магістра) за спеціальністю «Спеціальна освіта», (кваліфікація «Олігофренопедагогіка», «Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» (кваліфікація «Практична психологія»);
 • наявний стаж педагогічної роботи у спеціальній школі (школі — інтернаті, навчально — реабілітаційному центрі) не менше п’яти років;
 • володіє інформаційно-комунікативними технологіями програм обробки та аналізу даних через локальні й глобальні мережеві структури електронної пошти і WEB-сервери; —
 • має організаторські здібності;
 • стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки, зокрема, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (підтверджується довідкою про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465).

Перевага надається особам, які мають досвід роботи з дітьми, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Перевага буде надаватись в тому числі особам, здатним надавати (забезпечити особисто відповідно до отриманої фахової освіти) системний психологопедагогічний супровід дітей із складними порушенням стану здоров’я, які мають досвід та володіють навичками здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення стану здоров’я в дітей, розвиток та корекцію порушень інтелектуального розвитку, відновлення виявлених тяжких мовленнєвих порушень тощо.

«Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Немирівського навчально — реабілітаційного центру Вінницької обласної Ради», — зазначено в розпорядженні від 7 квітня.

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка:

 • є громадянином України;
 • досконало (вільно) володіє українською мовою;
 • має освітньо — кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта», (кваліфікація «Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» (кваліфікація «Практична психологія»);
 • має стаж педагогічної роботи у спеціальній загальноосвітній школі (школі — інтернаті, навчально — реабілітаційному центрі) не менше п’яти років;
 • володіє інформаційно-комунікативними технологіями програм обробки та аналізу даних через локальні й глобальні мережеві структури електронної пошти і WEB-сервери;
 • має організаторські здібності;
 • стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки, зокрема, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (підтверджується довідкою про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465).

Перевага надається особам, які мають досвід роботи з дітьми, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, а також особам, які мають широкий спектр підготовки для забезпечення менеджменту (економічна, юридична, медична та інші рівні освіти, підтверджені дипломами та сертифікатами тощо.)

Перевага буде надаватись в тому числі особам, здатним надавати (забезпечити особисто відповідно до отриманої фахової освіти) системний психологопедагогічний супровід дітей із складними порушенням стану здоров’я, які мають досвід та володіють навичками здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення стану здоров’я в дітей, розвиток та корекцію порушень інтелектуального розвитку, відновлення виявлених тяжких мовленнєвих порушень тощо.

«Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Брацлавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Немирівського району Вінницької обласної Ради», — зазначено в розпорядженні.

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка:

 • є громадянином України;
 • досконало (вільно) володіє українською мовою;
 • має освітньо — кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста);
 • має стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
 • володіє інформаційно—комунікативними технологіями програм обробки та аналізу даних через локальні й глобальні мережеві структури електронної пошти і Web — сервери;
 • має організаторські здібності;
 • стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки, зокрема, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (підтверджується довідкою про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465).

Перелік документів, які необхідні для участі в конкурсі

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів триває з 8 по 27 квітня 2021 року включно до 17.00 години, за адресою вул. Соборна 70, каб. 313, м. Вінниця. Електрона адреса obl@vinrada.gov.ua